Viện KHCN & MT tổ chức Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động SXKD & Tiêu thụ sản phẩm HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Lai Châu

Từ ngày 19/8 đến ngày 21/8/2023, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu và Hội Nông dân tỉnh tổ chức một khóa tập huấn đặc biệt nhằm nâng cao kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thị sản phẩm của hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với hơn 60 học viên tham gia, bao gồm Chủ tịch và giám đốc các hợp tác xã cùng với các hộ nông dân có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện, khóa tập huấn năm 2023 này đã được triển khai thành công.

Trong suốt 3 ngày, các học viên được hướng dẫn bởi các giảng viên đến từ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đặc biệt là Trung tâm Khoa học Công nghệ và Kinh tế số – Vietpro. Những người hướng dẫn này chia sẻ những kỹ năng quan trọng như tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các khía cạnh liên quan. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được áp dụng vào tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Việc tổ chức khóa tập huấn này là một phần trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế – Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 do Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện. Đây là một bước tiến quan trọng để hỗ trợ sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các hoạt động kinh doanh trong khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Đại diện Hợp tác xã Dương Yến chia sẻ kinh nghiệm. (Ảnh: Bảo bảo)
Đại diện Hợp tác xã Dương Yến chia sẻ kinh nghiệm. (Ảnh: Bảo bảo)

Hình ảnh buổi Tập huấn
Hình ảnh buổi Tập huấn
Hình ảnh buổi Tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số
Hình ảnh buổi Tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số. (Ảnh: Bảo Bảo)
Quang cảnh lớp tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số. (Ảnh: Bảo Bảo)

Bảo Bảo – VietPro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo