Sở hữu trí tuệ

  • HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

    HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

     Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho chủ thể bao gồm: 1.Tài liệu tối thiểu – 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố […]

  • Nhãn hiệu và Thương hiệu

    Nhãn hiệu và Thương hiệu

    Hiện nay, do sự hội nhập kinh tế quốc tế, những thuật ngữ như thương hiệu và nhãn hiệu đang được dùng một cách phổ biến ở Việt Nam. Tuy vậy, vẫn có nhiều người vẫn bị nhầm lẫn giữa Nhãn hiệu và Thương hiệu. Vậy hãy cùng VietPRO phân biệt và làm rõ nhé […]