Truy xuất nguồn gốc

Truy xuất là gì ?

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm từ nguồn gốc xuất xứ đến tất cả các giai đoạn từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối ra thị trường.

Một số nước trên thế giới đã áp dụng truy xuất thông tin sản phẩm như một quy định bắt buộc phải có, để đảm bảo nhận diện chất lượng sản phẩm và cơ sở sản xuất như: Liên minh Châu Âu, Anh, Hoa Kỳ, Ireland, Canada, Ấn Độ, Thái Lan…

Hiểu đúng về Truy xuất nguồn gốc

Hiện tại, ở Việt Nam, các mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang lưu hành trên thị trường phần lớn chưa phải mã truy xuất nguồn gốc mà cơ bản chỉ là mã truy xuất thông tin sản phẩm, tức là chỉ cung cấp thông tin sản phẩm theo công bố (như thông tin trên bao bì sản phẩm) chứ không nêu được đầy đủ các thành phần của chuỗi tham gia tạo nên sản phẩm cũng như lịch sử hình thành nên sản phẩm. Vậy cần được hiểu thế nào cho đúng?

Tem truy xuất được gọi là tem truy xuất nguồn gốc khi đáp ứng được tối thiểu các yếu tố sau:

  • Truy xuất được quá trình trước, trong và sau khi có sản phẩm, truy vết được đường đi của sản phẩm (sản phẩm được tạo ra bởi những khâu nào và đi đâu)
  • Xem được thông tin về sản phẩm theo quy định lưu hành và công bố sản phẩm
  • Truy xuất được chuỗi liên kết tạo ra giá trị sản phẩm (Các đơn vị thành viên cung cấp giống, vật tư, nguyên liệu để tạo ra sản phẩm, các đơn vị hoặc cá nhân tham gia trong quá trình chế biến, lưu hành, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm)
  • Xem được chỉ dẫn địa lý (bản đồ vùng nguyên liệu) của sản phẩm
  • Xem được các giấy tờ và các chứng nhận về thành phần, chất lượng và các công nhận về sản phẩm (VietGAP, Global GAP, EC, Chứng nhận ATTP …)
  • Chứng minh được lịch sử hoạt động của các thành phần trong chuỗi giá trị sản phẩm thông qua nhật ký điện tử