Hướng dẫn sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc HTX

Hệ thống truy xuất nguồn gốc hoptacxa.vn là sản phẩm của Trung tâm KHCN&MT – Liên minh HTX Việt Nam. Xây dựng nhằm mục đích phục vụ xác thực nguồn gốc sản phẩm của HTX, DN VVN.

Bài Viết Liên Quan