Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 14/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021-2025. Chủ trì buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp  tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX

Chủ trì buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp  tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX, cùng các Ban, Vụ, Cục của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự
Chủ trì buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp  tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX, cùng các Ban, Vụ, Cục của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham dự

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tếBộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tếBộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà lưu niệm cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà lưu niệm cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì buổi làm việc  về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì buổi làm việc  về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tếBộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng Ủy, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tếBộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Cục trưởng Cục phát triển Hợp tác xã Phùng Quốc Chí phát biểu tại buổi làm việc về những kiến nghị, đề xuất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Cục trưởng Cục phát triển Hợp tác xã Phùng Quốc Chí phát biểu tại buổi làm việc về những kiến nghị, đề xuất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình Lê Thị Tâm phát biểu tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều chính sách hơn nữa những chính sách hỗ trợ để giúp cho các thành viên HTX, HTX trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là quan tâm đến khâu chế biến nông sản, có thể tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường, và trong tình hình mới thì điều này đang ngày càng trở nên cấp thiết.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình Lê Thị Tâm phát biểu tại buổi làm việc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều chính sách hơn nữa những chính sách hỗ trợ để giúp cho các thành viên HTX, HTX trong việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là quan tâm đến khâu chế biến nông sản, có thể tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường, và trong tình hình mới thì điều này đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc cho biết, phía Cục đang thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, HTX thực hiện chuyển đổi số theo chương trình hỗ trợ nguồn lực từ USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ), theo đó đưa đối tượng HTX, hộ kinh doanh vào chương trình hỗ trợ, hiện đã tổ chức khoá đào tạo cho doanh nghiệp, HTX tham gia. Đặc biệt, Cục Phát triển Doanh nghiệp cũng sẽ trình Chính phủ chương trình hỗ trợ ngân sách cho DN, HTX chuyển đổi số vào tháng 9 năm nay, khi đó có điều kiện bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước để triển khai.
Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc cho biết, phía Cục đang thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, HTX thực hiện chuyển đổi số theo chương trình hỗ trợ nguồn lực từ USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ), theo đó đưa đối tượng HTX, hộ kinh doanh vào chương trình hỗ trợ, hiện đã tổ chức khoá đào tạo cho doanh nghiệp, HTX tham gia. Đặc biệt, Cục Phát triển Doanh nghiệp cũng sẽ trình Chính phủ chương trình hỗ trợ ngân sách cho DN, HTX chuyển đổi số vào tháng 9 năm nay, khi đó có điều kiện bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước để triển khai.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình Trần An Định bày tỏ nỗi niềm về câu chuyện "giải cứu" nông sản, đồng thời cho rằng hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì phải đem hàng ra bên ngoài mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, để đem hàng hóa đi tiêu thụ ở địa phương khác, chỉ HTX, hộ nông dân sẽ không làm được mà cần doanh nghiệp vào cuộc.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình Trần An Định bày tỏ nỗi niềm về câu chuyện “giải cứu” nông sản, đồng thời cho rằng hỗ trợ tiêu thụ nông sản thì phải đem hàng ra bên ngoài mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, để đem hàng hóa đi tiêu thụ ở địa phương khác, chỉ HTX, hộ nông dân sẽ không làm được mà cần doanh nghiệp vào cuộc.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng album ảnh về những đóng góp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong hoạt động phát triển KTTT, HTX thời gian qua
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo tặng album ảnh về những đóng góp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong hoạt động phát triển KTTT, HTX thời gian qua

Nguồn: Liên minh HTX Việt Nam (https://vca.org.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo