CÁC DỰ ÁN, ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM VIETPRO ĐÃ THỰC HIỆN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY