Đăng kí bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký cấp bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp không chỉ là một biện pháp pháp lý quan trọng để ngăn chặn hành vi xâm phạm, mà còn là công cụ then chốt để duy trì lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong thời đại công nghệ và đổi mới không ngừng, việc bảo vệ các sản phẩm, công nghệ mới trở thành một trong những yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp.

Hình ảnh đăng ký cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

I. Đăng ký bằng sáng chế: Bảo vệ giá trị công nghệ của doanh nghiệp

Sáng chế là một sản phẩm trí tuệ mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Đăng ký bằng sáng chế có ý nghĩa then chốt đối với các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, có đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

a) Quyền lợi khi có bằng sáng chế:

 • Được pháp luật công nhận và bảo hộ độc quyền khai thác, sử dụng sáng chế trong một thời gian nhất định (thường là 20 năm).
 • Có cơ sở pháp lý vững chắc để ngăn chặn hành vi xâm phạm, bảo vệ công nghệ cốt lõi, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài.
 • Có thể chuyển nhượng, cho phép người khác sử dụng sáng chế để thu về lợi nhuận.
 • Nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, tăng sức hấp dẫn khi gọi vốn đầu tư hoặc chuyển nhượng công ty.

b) Quy trình đăng ký bằng sáng chế:

 • Tư vấn, hướng dẫn xác định và lựa chọn sáng chế cần bảo hộ.
 • Nghiên cứu, đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bằng sáng chế theo đúng quy định.
 • Nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan quản lý trong quá trình xét cấp bằng.
 • Theo dõi, phản hồi và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cấp bằng.
 • Cung cấp dịch vụ gia hạn, chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng bằng sáng chế.

c) Lưu ý khi đăng ký bằng sáng chế:

 • Xác định đúng chủ thể, đối tượng được bảo hộ.
 • Đảm bảo tính mới, độc đáo của sáng chế so với trình độ hiện có của kỹ thuật.
 • Mô tả đầy đủ, rõ ràng về cấu tạo, công dụng, cách thức thực hiện sáng chế.
 • Đáp ứng các yêu cầu về hình thức, nội dung của hồ sơ đăng ký.
 • Kịp thời gia hạn, ủy quyền để duy trì và phát huy hiệu quả bằng sáng chế.

II. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Bảo vệ giá trị thẩm mỹ của sản phẩm

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, thể hiện thông qua các đặc điểm về hình dạng, đường nét, màu sắc hoặc kết hợp các yếu tố trên. Đây là một tài sản trí tuệ vô cùng quý giá, quyết định sự thu hút, khác biệt so với các sản phẩm cạnh tranh.

a) Lợi ích khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Được pháp luật công nhận và bảo hộ độc quyền khai thác, sử dụng kiểu dáng trong 5 năm, có thể gia hạn thêm 5 năm.
 • Ngăn chặn hiệu quả các hành vi sao chép, làm nhái kiểu dáng sản phẩm, bảo vệ giá trị thương hiệu.
 • Tăng giá trị thương mại của sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Có thể chuyển nhượng, cấp phép sử dụng kiểu dáng công nghiệp để tăng doanh thu.
 • Nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, thu hút nhà đầu tư, gia tăng giá trị doanh nghiệp.

b) Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Tư vấn, hướng dẫn xác định và lựa chọn kiểu dáng cần bảo hộ.
 • Nghiên cứu, đánh giá tính mới, độc đáo và khả năng công nghiệp của kiểu dáng.
 • Thiết kế, hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
 • Nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan quản lý trong quá trình xét cấp bằng bảo hộ.
 • Theo dõi, phản hồi và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cấp bằng.
 • Cung cấp dịch vụ gia hạn, chuyển nhượng, ủy quyền sử dụng bằng bảo hộ kiểu dáng.

Hình ảnh đăng ký cấp bằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp

c) Lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

 • Xác định rõ chủ thể, đối tượng được bảo hộ là toàn bộ hay một phần sản phẩm.
 • Đảm bảo tính mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo