Tài liệu

Tài liệu Luật HTX

20/06/2024
Lật Hợp tác xã năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày...

Kỹ năng sử dụng ứng dụng TMĐT kinh doanh trên nền tảng số

04/05/2024
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại...

Kỹ năng Xây dựng và phát triển thương hiệu

04/05/2024
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại...

Kỹ năng tiếp cận ứng dụng CNTT, sử dụng công cụ tìm kiếm trên internet

04/05/2024
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại...

Kỹ năng quản trị gian hàng TMĐT và xúc tiến thương mại trên nền tảng số.

04/05/2024
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại...
Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo