Tài liệu Luật HTX

Lật Hợp tác xã năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV gồm 12 Chương, với 115 Điều, gồm những quy định chung; chính sách của nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổ chức quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật Hợp tác xã có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo