Kỹ năng quản trị gian hàng TMĐT và xúc tiến thương mại trên nền tảng số. #3

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại đang trở thành hướng đi bắt buộc với các tổ chức, doanh nghiệp để duy trì, mở rộng thị trường trong thời đại công nghệ số. Để theo kịp xu thế, VietPro đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, đổi mới công tác xúc tiến thương mại, tận dụng cơ hội mới mà cuộc cách mạng 4.0 mang lại để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one