Hướng dẫn thực hiện nguồn đầu tư công cho chương trình MTQG DTTS

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG CT MTQG DTTS (MỤC TIÊU QUỐC GIA DÀNH CHO DÂN TỘC THIỂU SỐ)

ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

– Triển khai nội dung tiểu dự án 2 và tiểu dự án 10:
Hỗ trợ xây dựng và duy trì thị trường sản phẩm trực tuyến ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
– Đối với dự án đầu tư:
Ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước

Tài liệu HD thực hiện nguồn đầu tư công MTQG DTTS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one