Hướng dẫn hồ sơ cấp mã số mã vạch GS1

Dưới đây là toàn bộ thủ tục đăng ký cấp mã số mã vạch với GS1 Việt Nam.

Bài Viết Liên Quan