1. Hiểu đúng về truy xuất nguồn gốc

Hiện tại, ở Việt Nam, các truy xuất nguồn gốc sản phẩm đang lưu hành trên thị trường phần lớn chưa phải là tem truy xuất nguồn gốc mà cơ bản chỉ là tem truy xuất thông tin sản phẩm, tức là chỉ cung cấp thông tin sản phẩm theo công bố (như thông tin trên bao bì sản phẩm) chứ không nêu được đầy đủ các thành phần của chuỗi tham gia tạo nên sản phẩm cũng như lịch sử hình thành nên sản phẩm. Vậy truy xuất nguồn gốc cần được hiểu thế nào cho đúng?

Thông tư 01/VBHN-BNNPTNN 2018 ban hành ngày 18/5/2018, truy xuất nguồn gốc thực phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất kinh doanh. Như vậy, khi truy xuất nguồn gốc một sản phẩm nào đó thì phải truy xuất được thông tin theo chuỗi và phải có cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin được minh bạch rõ ràng, theo thời gian thực chứ không chỉ truy xuất một khâu, một công đoạn nào đó.

Tem truy xuất được gọi là tem truy xuất nguồn gốc khi đáp ứng được tối thiểu các yếu tố sau:

 • Truy xuất được quá trình trước, trong và sau khi có sản phẩm, truy vết được đường đi của sản phẩm (sản phẩm được tạo ra bởi những khâu nào và đi đâu)
 • Xem được thông tin về sản phẩm theo quy định lưu hành và công bố sản phẩm
 • Truy xuất được chuỗi liên kết tạo ra giá trị sản phẩm (Các đơn vị thành viên cung cấp giống, vật tư, nguyên liệu để tạo ra sản phẩm, các đơn vị hoặc cá nhân tham gia trong quá trình chế biến, lưu hành, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm)
 • Xem được chỉ dẫn địa lý (bản đồ vùng nguyên liệu) của sản phẩm
 • Xem được các giấy tờ và các chứng nhận về thành phần, chất lượng và các công nhận về sản phẩm (VietGAP, Global GAP, EC, Chứng nhận ATTP …)
 • Chứng minh được lịch sử hoạt động của các thành phần trong chuỗi giá trị sản phẩm thông qua nhật ký điện tử
Từ mã QR có thể truy xuất thêm rất nhiều thông tin về sản phẩm

2. Lợi ích khi sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

 • Đối với nhà sản xuất:
 • Có công cụ để chứng minh sản phẩm của mình là đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy trình.
 • Có công cụ để giao lưu, học hỏi kinh nghiệp từ các đơn vị liên kết
 • Có công cụ để quảng bá thương hiệu, nâng cao giá thành sản phẩm.
 • Đối với người tiêu dùng : Có công cụ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh, yên tâm sử dụng.
 • Đối với đơn vị thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu:
 • Có công cụ để giám sát hoạt động sản xuất, quá trình tạo ra sản phẩm của của các hộ nuôi trồng, cung cấp nguyên liệu.
 • Dễ dàng tìm kiếm và lấy thông tin chi tiết của các nhà cung cấp để chủ động liên hệ.
 • Đối với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam:
 • Có công cụ để quản lý, điều hành và thông tin tuyên truyền từ TW đến địa phương
 • Có công cụ để hỗ trợ xúc tiến thương mại & đầu tư (B2B)
 • Có nguồn dữ liệu lớn, cập nhật theo thời gian thực rất thuận tiện để triển khai các dự án tiếp theo.
 • Đây là một trong nhóm sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu của Liên minh HTX Việt Nam