Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tập thể

I. Khái niệm và đặc điểm bảo hộ nhãn hiệu tập thể

 1. Khái niệm bảo hộ nhãn hiệu tập thể

 • Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu do một hiệp hội, tổ chức tạo ra và được các thành viên của tổ chức đó sử dụng để đánh dấu hàng hóa, dịch vụ của mình.
 • Nhãn hiệu tập thể phản ánh nguồn gốc, chất lượng, uy tín chung của các thành viên.
 1. Đặc điểm nhãn hiệu tập thể

 • Chủ sở hữu là hiệp hội, tổ chức, không phải cá nhân.
 • Các thành viên được phép sử dụng nhãn hiệu theo quy chế sử dụng.
 • Nhãn hiệu phải thể hiện được thuộc tính chung của hàng hóa, dịch vụ.

Hình ảnh đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tập thể

II. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

 1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể
 • Bản mô tả nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 1. Nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Cục Sở hữu Trí tuệ.
 • Nộp lệ phí đăng ký theo quy định.
 1. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận

 • Cục Sở hữu Trí tuệ tiến hành thẩm định hồ sơ.
 • Nếu hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.

III. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể

 1. Quyền của chủ sở hữu

 • Cho phép các thành viên được sử dụng nhãn hiệu.
 • Ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu trái phép.
 • Được bảo hộ độc quyền trong thời hạn hiệu lực.
 1. Nghĩa vụ của chủ sở hữu

 • Quản lý, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu của các thành viên.
 • Đảm bảo chất lượng, uy tín của hàng hóa, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu.
 • Nộp phí gia hạn định kỳ để duy trì giấy chứng nhận.

IV. Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

 • Tăng uy tín, sức cạnh tranh cho sản phẩm/dịch vụ của các thành viên.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hiệp hội, tổ chức chủ sở hữu.
 • Thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa các thành viên.

Hình ảnh đăng kí bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu tập thể là biện pháp quan trọng giúp các hiệp hội, tổ chức khẳng định thương hiệu chung, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy sự liên kết, hợp tác giữa các thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo