Chứng nhận quy trình SX

 • ISO 14001:2015

  ISO 14001:2015

  Chứng chỉ ISO 14001 là gì? Chứng nhận ISO 14001 là một sản phẩm của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế – ISO. ISO 14001 là tiêu chuẩn chung đầu tiên về quản lý môi trường được thừa nhận trên toàn thế giới. Tiêu chuẩn này rất tổng quát và không được áp dụng cho mọi ngành […]

 • Chứng nhận VietGAP trồng trọt

  Chứng nhận VietGAP trồng trọt

  VietGAP trồng trọt là gì? VietGAP trồng trọt là việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào trồng trợt, đó cũng là sự lựa chọn tinh tế của người sản xuất để tạo ra những sản phẩm nông sản sạch và an toàn đem lại sức khỏe tốt cho người dùng, đồng thời giảm khoảng chi phí […]

 • ISO 9001.2015

  ISO 9001.2015

  ISO 9001 là gì? ISO 9001:2015 là gì? Chứng nhận ISO 9001 là Hệ thống quản lý về chất lượng về từng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế được gọi là CHỨNG CHỈ ISO 9001, ISO 9001:2015 thay thế cho hệ thống cũ ISO 9001:2008. Do do tổ chức Tiêu […]